แบบบ้านสั่งซื้อ ดาวน์โหลดรับแบบทันที (มีให้เลือกทั้งหมด 29 แบบ)



TR-H1-09601.09

แบบบ้านชั้นเดียว Resort 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 86 ตร.ม.

MO-H1-09001.10

แบบบ้านชั้นเดียว Modern 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 82 ตร.ม.

MO-H1-09501.08

แบบบ้านชั้นเดียว Modern 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 84 ตร.ม.

CO-H1-06101.08

แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 57 ตร.ม.

CO-H1-09701.08

แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 87 ตร.ม.

CO-H1-04801.09

แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 41 ตร.ม.

แบบบ้านคอนเทมโพรารี่ 37 แบบแปลน



CO-H1-06101.08

แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 57 ตร.ม.

CO-H1-09701.08

แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 87 ตร.ม.

CO-H1-04801.09

แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 41 ตร.ม.

TR-H1-12102.09(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 110 ตร.ม.

CO-H1-17301.09(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 159 ตร.ม.

CO-H1-15004.09(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 140 ตร.ม.


แบบบ้านโมเดิร์น 69 แบบแปลน



MO-H1-09001.10

แบบบ้านชั้นเดียว Modern 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 82 ตร.ม.

MO-H1-07502.10

แบบบ้านชั้นเดียว Modern 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 69 ตร.ม.

MO-H1-09501.08

แบบบ้านชั้นเดียว Modern 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 84 ตร.ม.

MO-H1-06001.10(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Modern 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 55 ตร.ม.

MO-H1-06501.09(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Modern 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 59 ตร.ม.

MO-H1-05901.09(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Modern 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 53 ตร.ม.


แบบบ้านทรอปิคอล 46 แบบแปลน



TR-H1-04901.10

แบบบ้านชั้นเดียว Tropical 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 42 ตร.ม.

TR-H1-07001.10

แบบบ้านชั้นเดียว Tropical 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 59 ตร.ม.

TR-H1-07201.10

แบบบ้านชั้นเดียว Tropical 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 68 ตร.ม.

TR-H1-14901.10(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Tropical 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 141 ตร.ม.

TR-H1-14701.09

แบบบ้านชั้นเดียว Tropical 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 137 ตร.ม.

TR-H1-14402.09(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Tropical 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 130 ตร.ม.

แบบบ้านรีสอร์ท 20 แบบแปลน



TR-H1-09601.09

แบบบ้านชั้นเดียว Resort 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 86 ตร.ม.

RE-H1-505.150(W)(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Resort 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 136 ตร.ม.

RE-H1-505.140(W)(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Resort 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 127 ตร.ม.

RE-H1-505.130(W)(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Resort 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 119 ตร.ม.

RE-H1-505.110(W)(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Resort 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 97 ตร.ม.

RE-H1-505.100(W)(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Resort 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 91 ตร.ม.

แบบบ้านไทยประยุกต์ 6 แบบแปลน



TM-H1-20501.10(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Thai 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 192 ตร.ม.

TM-H1-19801.10(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Thai 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 182 ตร.ม.

TM-H1-19101.10(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Thai 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 178 ตร.ม.

TM-H1-18201.10(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Thai 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 171 ตร.ม.

TM-H1-17801.10(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Thai 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 166 ตร.ม.

TM-H1-16401.10(W)

แบบบ้านชั้นเดียว Thai 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 155 ตร.ม.

โชว์รูม & ตัวแทนจำหน่าย BIGCAN